Opções
Player 1Player MFHD50
Godzilla Minus One

Godzilla Minus One

Sinopse

Em um Japão social e economicamente devastado após o término da Segunda Guerra Mundial, a situação chega a um nível ainda mais crítico quando uma gigantesca e misteriosa criatura surge do mar para assolar o país.

 1. Ryunosuke Kamiki

  Koichi Shikishima

 2. Hidetaka Yoshioka

  Kenji Noda

 3. Minami Hamabe

  Noriko Oishi

 4. Kuranosuke Sasaki

  Yoji Akitsu

 5. Yuki Yamada

  Shiro Mizushima

 6. Saki Nakatani

  Akiko

 7. Munetaka Aoki

  Sosaku Tachibana

 8. Sakura Ando

  Sumiko Ota

 9. Mio Tanaka

  Captain Tatsuo Hotta

 10. Yuya Endo

  Tadayuki Saito

 11. Takashi Yamazaki

  Diretor

Adicionar comentário